Strona www.esotiq.com (należąca do spółki ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk, numer KRS: 0000370553) korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze użytkownika bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies) dotyczących aktywności użytkownika w Internecie, w celu prezentowania użytkownikowi dopasowanych reklam, oceny niektórych informacji w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, czyli profilowania (w sposób uproszczony analizujemy aktywność użytkownika dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych klientów, nie wpływając jednak istotnie na ich decyzje), analiz rynkowych oraz statystycznych, oraz poprawy jakości prezentowanych informacji. Państwa zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez spółkę lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. W zakresie, w jakim uzyskane informacje mogą zostać uznane za dane osobowe, administratorem tychże danych jest spółka ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk, numer KRS: 0000370553. Po zapoznaniu się z poniższymi informacjami o plikach cookies, oraz poniższą polityką prywatności, prosimy o potwierdzenie WYRAŻAM ZGODĘ

Zapisz się do newslettera

ODBIERZ 20 PLN RABATU NA DOWOLNY ZAKUP ZA MIN. 99 PLN

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000370553 NIP: 583-311-72-20, REGON: 221133543, dalej zwana „Administratorem Danych Osobowych” lub w skrócie „ADO”.

Administrator Danych Osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe (jedynie adres e-mail) uzyskane podczas wyrażenia przez Państwa zgody na NEWSLETTER („dane osobowe”):

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) informowania Państwa o działaniach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych (NEWSLETTER);

b) wysyłaniu Państwu drogą elektroniczną (e-mailem) informacji o promocjach, konkursach i nowych informacjach publikowanych Stronie.

Administrator Danych Osobowych może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

1. swoim pracownikom w celu wykonywania czynności związanych z wysyłką NEWSLETTERA – po uprzednim zapoznaniu się pracowników z zasadami bezpieczeństwa danych osobowych, a przede wszystkim po zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa danych osobowych obowiązującą w spółce ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku,

2. podmiotom, z którymi ADO ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji założeń NEWSLETTERA, w szczególności ADO może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, przedsiębiorstwa, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych, przedsiębiorstwa, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług informatycznych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z ADO umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przepisami prawnymi,

3. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

ADO zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez ADO i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od ADO potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. ADO dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, ADO może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a ADO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, ADO wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez ADO oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,

6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na ADO może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

Ponadto informujemy, że:

a) Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej podczas przystąpienia do NEWSLETTERA;

b) udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych pozostaje ważna. Mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie;

c) ADO nie przetwarza danych wrażliwych;

d) dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu wysyłania informacji marketingowych za pomocą NEWSLETTERA ESOTIQ (w tym informacji o promocjach w salonach „ESOTIQ”);

e) ADO nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Lichtenstein) oraz Szwajcarii;

f) ADO umożliwia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez ADO. Poniżej podajemy Państwu dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@esotiq.com

Przejdż do głównej treści

Esotiq

0
Lista życzeń
0
Koszyk

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Kiedy zostanie dostarczone moje zamówienie?

Wysyłka zamówienia trwa od 2 do 8 dni roboczych. Jeżeli w potwierdzeniu złożenia zamówienia które przesłaliśmy na Twój adres email nie widniała informacja o wydłużonym czasie realizacji twoje zamówienie zostanie wysłane w ciągu 48h.

Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć 1-2 dni na doręczenie w zależności od formy wysyłki.

2. Co oznacza informacja o wydłużonym czasie realizacji zamówienia?

Taka informacja pojawia się, gdy jeden z produktów lub ilość zamówionych sztuk danego produktu wymaga sprowadzenia z magazynu centralnego. Realizacja takiego zamówienia będzie trwała od 4 do 8 dni roboczych. Do czasu realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy należy doliczyć 1-2 dni na doręczenie w zależności od formy wysyłki.

3. Jak mogę dokonać zwrotu produktów zakupionych w sklepie online?

Zwrotu towaru można dokonać na dwa sposoby:

- osobiście w dowolnym salonie Esotiq – proszę przygotuj numer zamówienia oraz adres e-mail,

- poprzez odsyłkę towaru na nasz Magazyn w Gdyni na adres:

Magazyn Esotiq.com

ul. Hutnicza 5

81-061 Gdynia

Z dopiskiem zwrot Esotiq

 

Zwrotu można dokonać w terminie 30 dni od daty odebrania zamówienia.

 

4. W jakiej formie otrzymam zwrot należności za zwrócony produkt?

Zwrot należności za zwrócony towar następuję taką samą formą jak dokonano płatności w trakcie złożenia zamówienia. Jeżeli płatność była za pobraniem zwrot zostanie wykonany przelewem na wskazany numer konta.

5. Jak mogę zareklamować produkt zakupiony w sklepie online?

Reklamacji można dokonać osobiście w dowolnym salonie Esotiq lub kontaktując się z nami poprzez adres mailowy kontakt@esotiq.com, celem ustalenia innego sposobu doręczenia towaru do magazynu Esotiq.

6. W jaki sposób dokonać wymiany?

W sklepie internetowym ESOTIQ.COM wymiana towaru polega na dokonaniu zwrotu wybranego produktu i złożeniu nowego zamówienia. Aby być pewnym, że towar jest dla Ciebie zarezerwowany złóż nowe zamówienie już dziś. Nie stosujemy przeksięgowań środków z jednego zamówienia na kolejne.

7. Czy mogę zmodyfikować lub anulować moje zamówienie?

Po dokonaniu płatności nie ma możliwości modyfikacji zamówienia jednak do chwili jego wysłania, można je anulować w tym celu prosimy o kontakt: kontakt@esotiq.com

8. Czy mogę zmienić metodę płatności po złożeniu zamówienia?

Tak, można dokonać zmiany formy płatności. W tym celu prosimy o kontakt email : kontakt@esotiq.com

9. Co oznaczają statusy zamówień w moim panelu Klienta?

„Aktywne” - oznacza, że zamówienie zostało przekazane do kompletacji.

 „Zafakturowane” - oznacza, że zamówione produkty, zostały zapakowane i wysyłane z magazynu pod wskazany przez Ciebie adres lub do punktu odbioru.

„Anulowane” - oznacza, że całe zamówienie zostało anulowane.

10. Moje zamówienie jest niekompletne, co mogę zrobić w tej sytuacji?

Upewnij się czy w potwierdzeniu złożonego zamówienia nie widniała informacja o możliwości wysyłki w więcej niż jednej paczce.

Jeżeli takiej informacji nie było prosimy o kontakt:  kontakt@esotiq.com

11. Otrzymałem produkt niezgodny ze złożonym przeze mnie zamówieniem. Co w tym przypadku?

W przypadku otrzymania niewłaściwego towaru prosimy o kontakt email : kontakt@esotiq.com

12. Otrzymałem nie swoje zamówienie. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

W przypadku otrzymania nie swojego zamówienia prosimy o kontakt email : kontakt@esotiq.com

13. Co należy zrobić w sytuacji, gdy otrzymana przesyłka jest uszkodzona (np. rozerwany karton)?

W tym wypadku prosimy o spisanie u przewoźnika protokołu w celu ustalenia szkody oraz okoliczności jej powstania. Następnie prosimy o przesłanie mailowo skanu tego protokołu na adres: kontakt@esotiq.com

14. Jaki jest czas na dokonanie płatności za założone zamówienie.

Czas na dokonanie płatności to 3 dni kalendarzowych licząc od złożenia zamówienia. Po upłynięciu terminu płatności zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

15. Nie otrzymałem kodu rabatowego z newslettera. Co w tym przypadku?

Kod rabatowy przyznany za zapisanie się do newslettera przechodzi na skrzynkę osobną wiadomością po potwierdzeniu swojego adresu email. Prosimy o dokładne sprawdzenie skrzynki reklam/SPAM jeżeli również tam nie został odnotowany e-mail z kodem rabatowym prosimy o kontakt: kontakt@esotiq.com

16. Jak  mogę wykorzystać kod rabatowy?

Kod rabatowy należy wpisać w specjalnie wyznaczonym do tego polu, które znajduje się w „koszyku” pod listą produktów.

17. Mój kod rabatowy nie obniża ceny w koszyku, co mogę zrobić?

Zweryfikuj czy spełniłeś wszystkie warunki promocji, jeżeli tak prosimy o kontakt email: kontakt@esotiq.com

18. Czy w sklepie internetowym mogę wykorzystać Kartę Podarunkową.  

Niestety, obecnie w sklepie internetowym ESOTIQ nie jest możliwe wykorzystanie karty podarunkowej.

19. Czy za złożone zamówienie mogę zapłacić przy odbiorze w salonie stacjonarnym?

Niestety nie ma takiej możliwości, zamówienia skierowane do odbioru w salonie stacjonarnym muszą zostać wcześniej opłacone.

20. Jak długo trwa zaksięgowanie wpłaty za zakupiony towar w sklepie online.

W przypadku płatności za pobraniem twoje zamówienie przechodzi automatycznie w tok realizacji, przy wyborze płatności Online oraz Płatności Kartą po poprawnym zweryfikowaniu transakcji pieniądze pojawiają się na naszym koncie w ciągu 2 minut. Przy płatności Transferem płatność księgowana jest kolejnego dnia roboczego.

21. Jakie jest czas na odbiór mojego zamówienia z salonu?

Czas na odbiór zamówienia z Salonu to 10 dni, możemy jednak wydłużyć czas odbioru po wcześniejszym kontakcie: kontakt@esotiq.com

22. Nie otrzymałem zamówienia mimo statusu „doręczone”?

Upewnij się że zamówienia nie odebrał również nikt z domowników. Jeżeli nie, prosimy o kontakt email: kontakt@esotiq.com

23. W jaki sposób mogę się upewnić, że proces zakupów został przeprowadzony poprawnie?

Po zakończeniu zakupów, otrzymasz na swoją skrzynkę mailową potwierdzenie złożenia zamówienia.

24. Czy mogę śledzić swoja przesyłkę?

Ta opcja umożliwa sprawdzenie na jakim etapie dostawy jest Twoje zamówienie. Informacje o przesyłce na stronie kuriera można sprawdzić dopiero po wysłaniu paczki z naszego esklepu. Numer przesyłki otrzymasz w automatycznie wygenerowanej wiadomości email.

25. Jak mogę zrezygnować z otrzymywania newsletter/SMS.

W przypadku chęci rezygnacji z otrzymywania wiadomości promocyjnych SMS prosimy o informację email na adres: kontakt@esotiq.com

Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości email należy na dole otrzymanego newslettera kliknąć odnośnik do wypisania.

26. Czy produkty dodane do koszyka są dla mnie zarezerwowane?

Niestety nie, produkty w koszyku nie są zarezerwowane. Dopiero po złożeniu zamówienia produkty rezerwują się.

27. Czy ceny w sklepie online i w salonie stacjonarnym są takie same?

Tak, podstawowa oferta cenowa sklepu internetowego i stacjonarnego nie różni się. Sklep internetowy i salony stacjonarne mogą jednak okresowo oferować zróżnicowane promocje.

28. Jak mogę skontaktować się z Obsługą Klienta?

Z Obsługą Klienta możesz skontaktować się na dwa sposoby: telefonicznie 693 990 316 lub wysyłając email pod adres: kontakt@esotiq.com

29. Czy zamówione produkty mogą zostać zapakowane na prezent?

Tak, jeżeli chcesz aby Twoje zamówienie było zapakowane na prezent dodaj pudełko prezentowe do zamówienia. 

Sprawdź tutaj

 

20 PLN
Na dowolny Zakup
x

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000370553 NIP: 583-311-72-20, REGON: 221133543, dalej zwana „Administratorem Danych Osobowych” lub w skrócie „ADO”.

Administrator Danych Osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe (jedynie adres e-mail) uzyskane podczas wyrażenia przez Państwa zgody na NEWSLETTER („dane osobowe”):

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) informowania Państwa o działaniach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych (NEWSLETTER);

b) wysyłaniu Państwu drogą elektroniczną (e-mailem) informacji o promocjach, konkursach i nowych informacjach publikowanych Stronie.

Administrator Danych Osobowych może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

1. swoim pracownikom w celu wykonywania czynności związanych z wysyłką NEWSLETTERA – po uprzednim zapoznaniu się pracowników z zasadami bezpieczeństwa danych osobowych, a przede wszystkim po zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa danych osobowych obowiązującą w spółce ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku,

2. podmiotom, z którymi ADO ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji założeń NEWSLETTERA, w szczególności ADO może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, przedsiębiorstwa, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych, przedsiębiorstwa, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług informatycznych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z ADO umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przepisami prawnymi,

3. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

ADO zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez ADO i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od ADO potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. ADO dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, ADO może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a ADO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, ADO wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez ADO oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,

6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na ADO może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

Ponadto informujemy, że:

a) Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej podczas przystąpienia do NEWSLETTERA;

b) udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych pozostaje ważna. Mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie;

c) ADO nie przetwarza danych wrażliwych;

d) dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu wysyłania informacji marketingowych za pomocą NEWSLETTERA ESOTIQ (w tym informacji o promocjach w salonach „ESOTIQ”);

e) ADO nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Lichtenstein) oraz Szwajcarii;

f) ADO umożliwia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez ADO. Poniżej podajemy Państwu dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@esotiq.com

COPYRIGHT © 2017 ESOTIQ. ALL RIGHTS RESERVED.