1. Veebisait kasutab "küpsiseid". Küpsiste all tuleks mõista IT-andmeid, eelkõige tekstifaile, mis on salvestatud veebisaitide kasutamiseks mõeldud kasutajate lõppseadmetesse. Need failid võimaldavad tuvastada kasutaja seadme ja kuvada õigesti veebisaiti, mis on kohandatud tema individuaalsetele eelistustele. Küpsised sisaldavad tavaliselt selle veebisaidi nime, kust need pärinevad, lõppseadmes salvestusaega ja kordumatut numbrit. Küpsiseid kasutatakse veebisaitide sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja eelistustele ja veebisaitide kasutamise optimeerimiseks. Neid kasutatakse ka anonüümse koondstatistika loomiseks, mis aitab mõista, kuidas kasutaja veebisaite kasutab, mis võimaldab parandada nende struktuuri ja sisu, välistades kasutaja isikutuvastuse.
  2. Veebisait kasutab Google Analyticsi veebianalüütikateenust, mida pakub Google, Inc. ("Google"). Google Analytics kasutab "küpsiseid", mis on kasutaja arvutisse paigutatud tekstifailid, et võimaldada veebisaidil analüüsida, kuidas kasutajad seda kasutavad. "Küpsiste" abil genereeritud teave kasutaja poolt veebisaidi kasutamise kohta (sh tema IP-aadress) edastatakse Google'ile ja salvestatakse Ameerika Ühendriikide serveritesse. Google kasutab seda teavet selleks, et hinnata kasutaja veebisaidi kasutamist, koostada veebisaidi haldajatele aruandeid veebisaidi tegevuse kohta ning pakkuda muid veebisaidi tegevuse ja Interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google võib seda teavet edastada ka kolmandatele isikutele, kui see on seadusega nõutud või kui need isikud töötlevad sellist teavet Google'i nimel. Google ei ühenda kasutaja IP-aadressi muude tema valduses olevate andmetega. Kasutajal on võimalik "küpsistest" loobuda, valides brauseris vastavad seaded, samas tuleb meeles pidada, et sel juhul ei pruugi olla võimalik kõiki veebilehe funktsioone kasutada.. Selle veebilehe kasutamisega annab kasutaja nõusoleku teda puudutavate andmete töötlemiseks Google'i poolt ülalnimetatud viisil ja eesmärkidel.